2011 TRT Memur Alımı

2011 TRT Memur Alımı

Pazartesi, 18 Ekim 2010 tarihinde admin tarafından yazıldı.

TRT Personel alımları hakkındaki tüm detaylı bilgiler aşağıdaki makalede yer almaktadır.2011 TRT Memur Alımı ve

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

STAJYER SPİKER GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Stajyer Spiker unvanlı (30) adet kadroya uygulamalı ve yazılı sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 01/11/2010 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak (01 Kasım 1975 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

“Başvuru Süresi: 18/10/2010 tarihinde saat 09.00′da başlar, 01/11/2010 tarihinde saat 18.00′da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular ile Kurumumuzca 27/10/2008-02/11/2008, 03/12/2009-08/12/2009 tarihleri arasında yapılan Stajyer Spiker sınavında başarısız olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu sınava anılan internet adresi üzerinden başvurmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adayların, Kurum tarafından açılan ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazetenin yanı sıra aynı dönemde sair yer ve vasıtalar ile ilan edilen diğer giriş sınavlarına yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar, anılan sınavlardan yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih kodunda değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, 600 kişi uygulamalı sınava çağırılacaktır
. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.”

SINAVLARA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN MÜRACAAT YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 04/11/2010 tarihinden itibaren TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. Uygulamalı sınav, TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Uygulamalı ve yazılı sınav tarihleri ileriki bir tarihte TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecektir. İlgililere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların, GÖREV TALEP FORMU’ndaki açıklamalar başlığını dikkate alarak Görev Talep Formu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurup imzalamak suretiyle, aşağıdaki belgelerle birlikte, en geç sınavın yapılacağı tarihten önceki iş günü saat 18.00′a kadar “TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, Or-An/ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),

2. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm. boyutunda 2 fotoğraf,

3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, uygulamalı sınavının yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

İncelemek istediğiniz giriş sınavı ilanı için ilgili unvanı tıklayınız.
TERCİH KODU UNVANI TABAN PUAN İLAN EDİLEN KADRO ADEDİ
A STAJYER SPİKER KPSSP3-60 30
B STAJYER MUHABİR KPSSP3-50 13
C YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(PRODÜKSİYON HİZMETLERİ AĞIRLIKLI.) KPSSP3-60 30
D YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(KURGU AĞIRLIKLI) KPSSP3-60 7
E YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(SES AĞIRLIKLI) KPSSP3-60 15
F YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(IŞIK AĞIRLIKLI) KPSSP3-60 10
G YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(RESİM SEÇİCİ AĞIRLIKLI) KPSSP3-60 10
H YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(GRAFİK AĞIRLIKLI) KPSSP3-50 15
I YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(TEKNİK-BİLGİSAYAR) KPSSP3-60 10
J YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(TEKNİK-ELEKTRONİK, HABERLEŞME) KPSSP3-60 20
K YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ
(FARKLI LEHÇELER AĞIRLIKLI) KPSSP3-50 20
L AVUKAT KPSSP3-60 5
TOPLAM: 185.

SIKÇA SORULAN SORULAR
her türlü sorunuzu sinav@trt.net.tr adresine eposta ile gönderebilirsiniz..
BAŞVURULAR 18/10/2010 09.00 da başlayacaktır.Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Duyuru:
  • Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır.Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
  • Videolar Youtube, Google, İzlesene, Yahoo vb Gibi Sitelerden Embed Kodları Sayesinde Yayınlanmaktadır Sitemizde.
  • Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır.Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz..
  • Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır..

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2009-2013 Yasamvemoda.Com Tüm Hakları Saklıdır.İzinsiz Ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Yukarı

Reklamı Kapat

Reklamı Kapat